Contact met AVOS Medical

Contactgegevens AVOS Medical

Wilt u meer weten over therapeutische elastische kousen? Of wilt u weten wat AVOS Medical kan doen om uw armklachten of beenklachten te verminderen? Neem dan contact op met AVOS Medical. 

Adresgegevens AVOS Medical

Archipelstraat 17
6524 LK Nijmegen

Tel: 024 - 64 567 56
Mail: info@avosmedical.nl

Wij zijn goed bereikbaar met de auto, de fiets en het openbaar vervoer lijn 5.
Er is gratis ruime parkeergelegenheid aanwezig bij de praktijk.

Openingstijden AVOS Medical

Maandag t/m vrijdag 09:00 - 12:30 uur.

Buiten openingstijden komen wij indien nodig bij u aan huis voor opmeten en bezorgen van therapeutische elastische kousen. 

Aan huis meten

Heeft u niet de mogelijkheid om naar ons toe te komen, dan kunnen we ook bij u aan huis komen meten. In Nijmegen rekenen we daar € 15,- voor en buiten Nijmegen € 20,-. Dit is voor het aanmeten en het bezorgen/passen van de therapeutische elastische kousen.
Avos

 


Naam:
*

Bedrijf:
 

Telefoon:
*

E-mailadres:
*

Uw bericht:
*


Privacy

Welke gegevens verwerken wij van u in verband met privacy?

Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens worden door uzelf aan ons verstrekt. Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. 

NAW-gegevens:

 • Als u onze website bezoekt, en u besluit om contact te leggen dan worden de volgende gegevens opgeslagen: Uw naam, uw bedrijf (optioneel), uw telefoonnummer uw emailadres en uw bericht.
 • AVOS Medical maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. 
 • Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens (NAW, geboortedatum, inschrijfnummer van uw zorgverzekeraar) om deze informatie in te voeren in uw patiëntendossier. Als deze opvraag van informatie geen gevolg krijgt, bewaren wij uw gegevens.
 • Als u patiënt wordt, vragen wij u om de hiervoor genoemde persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig voor het tot stand laten komen van een opdracht/order voor de bestelling van de Therapeutische Elastische Kousen (hierna TEK).

Financiële gegevens:

 • Er worden geen financiële gegevens van u vastgelegd.

Aanvullende gegevens:

 • Ten behoeve van een correcte uitvoering van onze dienstverlening leggen wij de volgende aanvullende gegevens vast: Maatgegevens van armen en/of benen, kwaliteitsgegevens van de TEK zoals kleur, lengte, uw medische historie etc. 

BSN:

 • Wij hebben uw BSN nodig voor declaraties naar uw Zorgverzekeraar.

Wij verwerken gegevens over uw contact met ons.

 • Als u contact met ons opneemt per post of per e-mail, bewaren wij dat in onze administratie.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

In de meeste gevallen krijgen we gegevens van u. Naast informatie die u aan ons verstrekt, kunnen wij informatie ontvangen van de TEK verwijzende arts. In ons patiëntendossier ligt vast van welke bron we gegevens ontvangen. 

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Uitvoering dienstverlening:

 • Wij gebruiken gegevens om onze dienstverlening, aanmeting en levering van TEK aan u te kunnen uitvoeren.

Marketing:

 • Uw gegevens worden door AVOS Medical Nijmegen nimmer gebruikt voor marketingdoeleinden.

Klachten:

 • Wij verwerken uw gegevens als u een klacht heeft over onze dienstverlening. Dit doen wij om contact met u te kunnen leggen en om de klacht inhoudelijk te kunnen behandelen.
 • AVOS Medical wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Rapportages:

Wij maken jaarlijks steekproefsgewijs anonieme statistieken in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken. Deze onderzoeken worden door onafhankelijke derden uitgevoerd. 

Rechtsgrond:

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke grondslagen:

 • U geeft impliciet toestemming door ons uw gegevens te verstrekken.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht tot vertrekking van TEK en ten behoeve van de digitale declaraties naar uw Zorgverzekeraar. De Zorgverzekeraar eist deze informatie teneinde te beoordelen of u in aanmerking komt voor vergoeding van TEK.

Het niet verstrekken van gegevens kan gevolgen voor u hebben. Als wij u niet kunnen identificeren dan kunnen wij u ook geen dienstverlening aanbieden.

Beveiliging van gegevens:

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om een hoog beschermingsniveau te waarborgen. Alleen geautoriseerd personeel kan uw gegevens inzien of verwerken. Onze geautomatiseerde systemen zijn beveiligd door middel van back ups en toegangscodes. 

Bewaren van uw gegevens:

 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Patiëntendossiers worden verwijderd na overlijden van de patiënt.
 • Indien een consultatie niet leidt tot dienstverlening (bestelling) wordt er geen patiëntendossier aangelegd.

U kunt bezwaar maken tegen het bewaren van uw gegevens na het beëindigen van de relatie met ons. U kunt ons dat laten weten per e-mail: info@avosmedical.nl.

Delen van  uw gegevens:

 • Verzekeraars: Wij geven uw persoonsgegevens door aan uw Zorgverzekeraar voor het uitvoeren van onze declaraties.
 • Verwijzend arts: Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan uw verwijzend arts in verband met medisch overleg.
 • Software leverancier: Incidenteel is het noodzakelijk dat de softwareleverancier toegang heeft tot de patiëntendossiers. Dit is bijvoorbeeld het geval indien declaratiecoderingen niet worden geaccepteerd door de Zorgverzekeraars en dientengevolge moeten worden hersteld.
 • SEMH: Ten behoeve van de uitvoering van hun toezichthoudende taken dient SEMH toegang te hebben tot de patiëntendossiers.
 • Persoonsgegevens worden nimmer aan andere derden verstrekt.

Uw rechten:

 • Recht van Inzage: U kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u in onze administratie hebben verwerkt.
 • Recht van rectificatie: U kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u in onze administratie hebben verwerkt. U kunt bij ons vragen om gegevens te herzien of te wijzigen.
 • Recht op beperking: U kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u in onze administratie hebben verwerkt. U heeft het recht om aan te geven welke gegevens wij niet meer of alleen aangepast mogen verwerken. Dit kan consequenties hebben voor de dienstverlening*.
 • Recht om vergeten te worden: U kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u in onze administratie hebben verwerkt. U heeft het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan consequenties hebben voor de dienstverlening*.
 • Recht van overdracht: U kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u in onze administratie hebben verwerkt. U kunt deze gegevens van ons ontvangen.
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigde belang. Dit kan consequenties hebben voor de dienstverlening*.

* Indien er sprake is van consequenties op de door ons uit te voeren dienstverlening laten wij u dat schriftelijk of per e-mail weten.

Privacy bij derden:

Wij maken gebruik van digitale middelen, namelijk e-mail. Op de gegevens die wij van u ontvangen via deze kanalen is deze privacy statement van toepassing. 

Aanpassing:

Regelmatig zullen wij deze privacyverklaring actualiseren, bijvoorbeeld vanwege wijziging van de wet- en regelgeving. Wij raden u daarom aan om deze privacy statement regelmatig opnieuw te lezen. De privacyverklaring is beschikbaar in onze praktijk en op onze website: www.avosmedical.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met ons via de contactgegevens zoals hiervoor gemeld.

 • Download als PDF
 • Button Contact
Kousen zorg

Erkend leverancier van therapeutische elastische kousen