Contra-indicatie elastische kousen

Er zijn meerdere redenen waarom elastische kousen of steunkousen een verlichtende oplossing bieden. Bij onderstaande indicaties biedt steunkousen hulp (bron: hulpmiddelenkompas) 


Veneuze ziekten

 • Primaire en secundaire varices, ook wel spataderen genoemd (meer info....)
 • Zwangerschapsvarices
 • Trombose (oppervlakkig/diep) (meer info....)
 • Post trombotisch syndroom
 • Chronisch veneuze insufficiëntie (meer info....)
 • Ulcus cruris venosum (meer info....)
 • Veneuze dysplasieën

Lymfatische aandoeningen

 • Primair en secundair lymfoedeem

Lipoedeem

Contra-indicatie

 • Voortgeschreden perifere arteriële occlusieve ziekte
 • Hartinsufficiëntie (decompensatio cordis)
 • Bacteriële veneuze ontsteking (septische flebitis)
 • De ernstigste vorm van trombose (phlegmasia coerulea dolens)
 • lmmobiliteit (bedlegerigheid)
 • Huidinfecties
 • Download als PDF
 • Button Contact
Kousen zorg

Erkend leverancier van therapeutische elastische kousen