Informatie over chronische veneuze insufficiëntie

Wat is chronische veneuze insufficiëntie? (CVI)

Chronische Veneuze Insufficiëntie ontstaat door oorzaken van binnen en buiten het eigen lichaam. In staande en zittende positie moet het bloed in de aderen, tegen de zwaartekracht in, naar boven worden gepompt. Dit gebeurt voornamelijk door de spieren van de kuit. In de aderen zijn kleppen aanwezig die het terugstromen van het bloed naar de voeten verhinderen. Als deze kleppen niet meer goed afsluiten, stroomt het bloed gemakkelijk terug, waardoor de druk in de aderen en haarvaten toeneemt. Een vroeger doorgemaakte verstopping van de aderen (trombose) vormt de belangrijkste oorzaak van het niet meer goed sluiten van de kleppen. Chronische veneuze insufficiëntie (CVI)  is het ziektebeeld wat gaat over deze blijvende (chronische) stoornissen in de afvoerende aderen (venen). Kleppen in de aderen die eenmaal kapot zijn, kunnen niet meer worden hersteld. Het gebrekkig functioneren van de kleppen in het adersysteem heet insufficiëntie.

Wat zijn de verschijnselen van CVI?

Een moe, zwaar gevoel in de benen is vaak het eerste verschijnsel van een chronische veneuze insufficiëntie (CVI)  in de bloedvaten. In de loop van de dag worden de enkels dikker door vochtophoping (oedeem). Na verloop van tijd worden uitgezette adertjes en spatadertjes zichtbaar. Er kunnen bruine verkleuringen, eczeemplekken en ook onderhuidse verhardingen optreden en als eindstadium kan een open been (het veneuze ulcus cruris) ontstaan.

Wat is de behandeling van CVI?

De behandeling van CVI is gericht op het herstellen van de normale bloed- en vochtafvoer. Behandeling van chronische veneuze insufficiëntie kan op diverse manieren gebeuren.  Vrijwel altijd zullen therapeutische elastische kousen worden voorgeschreven. Omdat de druk die deze therapeutische elastische kousen geven helpen het bloed en afvalstoffen terug te stuwen naar het hart en vochtophoping in de benen voorkomen. In sommige gevallen (spataderen) kan chirurgisch ingrijpen de aangewezen behandeling zijn.

  • Download als PDF
  • Button Contact
Kousen zorg

Erkend leverancier van therapeutische elastische kousen